Tải Game

THỨC TỈNH THIÊN MỆNH - THẦN BINH GIÁNG THẾ

31/01/2020

THIÊN MỆNH KHAI MỞ - THẦN BINH GIÁNG THẾ

1. THỨC TỈNH THIÊN MỆNH

- Thời gian: 1/2 ĐẾN 3/2

- Phạm vị: All server

- Nội dung: Mỗi ngày, khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

- Phần thưởng:

Mốc nạp Phần thưởng
1000 Đá luân hồi*200 + Tam sinh thủy*1500
2500 Đá luân hồi*400 + Tam sinh thủy*2500
5000 Đá luân hồi*600 + Tam sinh thủy*4000
10000 Đá luân hồi*1000 + Tam sinh thủy*8000
25000 Đá luân hồi*2000 + Tam sinh thủy*15000
50000 Đá luân hồi*5000 + Tam sinh thủy*20000

3. NẠP LIÊN TIẾP - LÃNH NGAY THẦN BINH

Thời gian: 1/2 đến 3/2

Phạm vi: All server

 Nội dung: Mỗi ngày Chúa Công tích nạp đủ mốc ngoài nhận các phần quà trong game, chúa công sẽ nhận được phần quà cực khủng sau đây. (Lưu ý chỉ được chọn 1 trong các mốc dưới đây)
- Tích Nạp 1000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu tím*1

- Tích Nạp 2500 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu cam*1
- Tích Nạp 5000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu đỏ*1

- Tích Nạp 10000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần binh đỏ*2 hoặc Trang bị thái tử cam*2
- Tích Nạp 25000 KC mỗi ngày,  liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1

- Tích Nạp 50000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh đen*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÀO VĂN THÁO HOẶC TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN QUÀ

Chúc các Chúa công vui vẻ.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ