Tải Game

NẠP GỌN - QUÀ TỰ CHỌN

22/11/2019

Chuỗi sự kiện: Nạp gọn - Quà tự chọn

1. NẠP TỰ CHỌN - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 23/11 đến 25/11

- Phạm vị: All server

- Nội dung: Mỗi ngày, khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

- Phần thưởng:

Mốc nạp Phần thưởng
1000 Ngọc lv7*1 + Thiên Thạch*5000
2500 Ngọc lv7*3 + Thiên Thạch*10000
5000 Ngọc lv7*5 + Thiên Thạch*20000
10000 Ngọc lv7*7 + Thiên Thạch*50000
25000 Ngọc lv7*10 + Thiên Thạch*100000
50000 Ngọc lv7*15 + Thiên Thạch*200000

 

 

2. NẠP LIÊN TIẾP - NHẬN TRANG BỊ THÁI TỬ TỰ CHỌN

Thời gian: 23/11 - 25/11

Phạm vi: All server

 Nội dung: Mỗi ngày Chúa Công tích nạp đủ mốc ngoài nhận các phần quà trong game, chúa công sẽ nhận được phần quà cực khủng sau đây. (Lưu ý chỉ được chọn 1 trong các mốc dưới đây)

- Tích Nạp 1000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần cụ tím*1
- Tích Nạp 2500 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần cụ cam*1
- Tích Nạp 5000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần cụ đỏ*1

- Tích Nạp 10000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Trang bị thái tử cam TC*1
- Tích Nạp 25000 KC mỗi ngày,  liên tiếp trong 3 ngày: Trang bị thái tử cam TC*2

- Tích Nạp 50000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Trang bị thái tử cam TC*1

Chúc các Chúa công vui vẻ.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ