Tải Game

HẮC KIM THẦN BINH

05/08/2019

Là cấp cao nhất của Thần Binh, các Thần Binh cấp bậc Hắc Kim không thể chế tạo qua tính năng rèn mà chỉ có thể nhận từ các sự kiện đặc biệt trong game. Tương đương với độ khó để sở hữu là những chỉ số khác biệt của các Thần Binh này.

1. Thần Binh Công

Thần Binh Binh Chủng Chỉ số
Cơ Bản Đặc Tính Cường Hóa Tối Đa
Song Kiếm Thư Hùng Bộ Binh

Công Quân + 8000

Công Bộ Binh + 8000

Thâm Nhập + 5400

Tăng S.thương kỹ năng + 9%

Buff sát thương Bạo +9%

Công quân + 15%

Chiến Đấu + 3000
Thất Tinh Kiếm
Thanh Long Yển Nguyệt Đao Kỵ Binh

Công Quân + 8000

Công Kỵ Binh + 8000

Phương Thiên Họa Kích
Nỏ Gia Cát Cung Binh

Công Quân + 8000

Công Cung Binh + 8000

Cung Kỳ Lân
Gia Cát Linh Mã Thiết Xa

Công Quân + 8000

Công Thiết Xa + 8000

Chân - Lôi Hỏa

2. Thần Binh Thủ

Thần Binh Binh Chủng Chỉ số
Cơ Bản Đặc Tính Cường Hóa Tối Đa
Nhân Vương Thuẫn Bộ Binh

HP Quân + 240000

HP Bộ Binh + 240000

Hộ Giáp + 2700

Miễn S.Thương Kỹ Năng + 9%

Giảm Bạo sát + 9%

HP Quân + 18%

Cường Tráng  + 3000
Giáp Hỏa Đằng
Ngân Sư Khôi Kỵ Binh

HP Quân + 240000

HP Kỵ Binh + 240000

Chiến Thần Giáp
Hoàng Linh Mão Cung Binh

HP Quân + 240000

HP Cung Binh + 240000

Giáp Ngư Lân
Linh Lung Bảo Đới Thiết Xa

HP Quân + 240000

HP Thiết Xa + 240000

Giáp Quang Minh

3. Thần Câu (Kỵ)

Thần Kỵ Binh Chủng Chỉ Số
Cơ Bản Đặc Tính Cường Hóa Tối Đa
Hãn Huyết Bảo Mã Bộ binh Công Bộ Binh + 280% Lượng Quân + 480

Sát Thương Công Thường Bộ Binh + 18%

Tỷ Lệ Né + 13.5%

Tỷ Lệ Kháng Bạo + 9%

Tỷ Lệ Bạo + 7,2%

 

Tỷ Lệ Chính Xác + 15%
Hoàng Giác Tuyệt Trần HP Bộ Binh + 320%
Tuyệt Ảnh Bảo Mã Kỵ Binh Công Kỵ Binh + 280% Sát Thương Công Thường Kỵ Binh + 18%
Trảo Hoàng Phi Điện HP Kỵ Binh + 320%
Đích Lô Bảo Mã Cung Binh Công Cung Binh + 280% Sát Thương Công Thường Cung Binh + 18%
Tử Tân Bảo Mã HP Cung Binh + 320%
Bạch Tượng Trọng Kỵ Thiết Xa Công Thiết Xa + 280% Sát Thương Công Thường Thiết Xa + 18%
Chân Huyết Tuyết Tượng HP Thiết Xa + 320%

 

 

 

Đi cùng Thần Tướng, phải có Thần Binh xứng danh

4. Cường Hóa Thần Binh

Cấp Cường Hóa Nguyên Liệu Tiêu Hao
Sâm huyền vương Hoa tuyết liên Cỏ long diên Gỗ Bổ thiên Đá Sao Thần binh cùng phẩm
1 6 8     Sơ *30  
2 6 8     Sơ *45  
3 6 8     Sơ *60  
4 6 8     Sơ *75  
5   10 5   Cao *35  
6   10 5   Cao *50  
7 8     2 Cao *65  
8 8     2 Cao *80  
9     5 2 Đỉnh *25  
10     5 2 Đỉnh *35  
11     6 3 Đỉnh *45  
12     6 3 Đỉnh *60 1

Trên đây là Thống kê về các Chỉ số cơ bản của Thần Binh Hắc Kim, Chúc các Chúa công sớm sở hữu các Thần Binh tuyệt đỉnh này để chinh phục Tam Quốc Vương Giả trong thời gian tới.

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ