Tải Game

[EVENT] MỪNG GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10

09/10/2019

 

1. Ưu đãi tặng 100% Kim Cương Nạp

  Thời gian: Ngày 10/10

Trong thời gian sự kiện, Chúa Công nạp tiền vào game sẽ nhận được ưu đãi 100% giá trị Kim Cương nạp trong ngày.

Lưu ý: Chỉ tính những hình thức nạp trên trang nạp: nap.funtap.vn (Mọi hình thức nạp trong game đều không được hưởng ưu đãi)

Phần quà sẽ được gửi sau 24-48h khi kết thúc sự kiện.

2. Nạp Đạt Mốc - Khai Bảo Hộp

   Thời gian: Từ 10/10 đến 12/10

   Nội dung: Mỗi ngày, khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

Mốc Nạp Quà Tặng
1000 Rương mảnh tướng đen sử thi*10
2500 Rương mảnh tướng đen sử thi*30
5000 Rương mảnh tướng đen sử thi*60
10000 Rương mảnh tướng đen sử thi*120
25000 Rương mảnh tướng đen sử thi*250 hoặc Rương hồn thạch Lv7*10
50000 Rương mảnh tướng đen sử thi*450 hoặc Rương hồn thạch Lv7*15


*Chú ý

 - Với các mốc 25.000 và 50.000, Chúa công có thể liên hệ admin để nhận 1 trong 2 phần quà theo ý muốn

 - Nếu chúa công không liên lạc sẽ tự động nhận được quà là Rương hồn thạch Lv7

- Phần quà sẽ được gửi sau 24-48h khi kết thúc sự kiện.

3. Nạp Liên Tiếp - Lãnh Thần Binh

Thời gian: Từ 10/10 đến 12/10

Nội dung:  Mỗi ngày Chúa Công tích nạp đủ mốc ngoài nhận các phần quà trong game, chúa công sẽ nhận được phần quà cực khủng sau đây. (Lưu ý chỉ được chọn 1 trong các mốc dưới đây)

- Nạp 1000 KC liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh Thần Câu - Tím *1
- Nạp 2500 KC liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh Thần Câu - Cam*1
- Nạp 5000 KC liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh Thần Câu - Đỏ*1

- Nạp 10000 KC liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh Thần Câu - Đỏ*2
- Nạp 25000 KC liên tiếp trong 3 ngày: Nhận Thần Binh Hắc Kim Tự Chọn*1 - Hoặc Trang bị Thái Tử Đỏ Tự Chọn*1(Liên Hệ ADMIN để đăng ký)

- Nạp 50000 KC liên tiếp trong 3 ngày: Nhận Thần Binh Hắc Kim Tự Chọn*2 - Hoặc Trang bị Thái Tử Đỏ Tự Chọn*2(Liên Hệ ADMIN để đăng ký)

 

Phần quà sẽ được gửi sau 24-48h khi kết thúc sự kiện.

 

Chúc Chúa công có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Tam Quốc Vương Giả 

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ