Tải Game

Đoạt Bảo Thần Tướng

19/09/2019

 

Sự Kiện Đoạt Bảo

1.Đoạt bảo Thần Tướng

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 20/09 đến 23:59 ngày 24/09/2019.
Quy tắc: 

Phần Thưởng:


 

 

2. Đăng nhập nhận Thủy tinh Tím

Thời gian: Từ 20/09 đến 24/09

Nội dung: Khi chúa công đăng nhập vào game, có thể nhận được Thủy tinh Tím để tham gia sự kiện Đoạt bảo

Ngày Quà tặng
1 Thủy tinh tím *3
2 Thủy tinh tím *3
3 Thủy tinh tím *3
4 Thủy tinh tím *3
5 Thủy tinh tím *3
Đủ 5 ngày Thủy tinh tím *5

 

 

BQT Tam Quốc Vương Giả
Trân trong!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ