Tải Game

Nạp Đạt Mốc - Khai Bảo Hộp - Lãnh Thần Binh

17/11/2019

Chuỗi sự kiện: Nạp Đạt Mốc - Khai Bảo Hộp - Lãnh Thần Binh

1. NẠP TỰ CHỌN - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 18/11 đến 20/11

- Phạm vị: All server

- Nội dung: Mỗi ngày, khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

- Phần thưởng:

Mốc nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 hoặc Ngọc Lv7*10
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Ngọc Lv7*15

 

 

2. NẠP LIÊN TIẾP - LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 18/11 - 20/11

Phạm vi: All server

 Nội dung: Mỗi ngày Chúa Công tích nạp đủ mốc ngoài nhận các phần quà trong game, chúa công sẽ nhận được phần quà cực khủng sau đây. (Lưu ý chỉ được chọn 1 trong các mốc dưới đây)

- Tích Nạp 1000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu tím*1
- Tích Nạp 2500 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu cam*1
- Tích Nạp 5000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu đỏ*1

- Tích Nạp 10000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần võ đỏ*1 + Lệnh thần câu đỏ*1
- Tích Nạp 25000 KC mỗi ngày,  liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh hắc kim tự chọn*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ tự chọn*1 (Liên hệ Admin để đăng ký)

- Tích Nạp 50000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh hắc kim tự chọn*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ tự chọn*2 (Liên hệ Admin để đăng ký)

Chúc các Chúa công vui vẻ.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ