Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẦU NĂM

03/01/2020

CHUỖI SỰ KIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU NĂM

1. ƯU ĐÃI ĐẦU NĂM - NHẬN NGÀN BỤI SAO

- Thời gian: 4/1 ĐẾN 6/1

- Phạm vị: All server

- Nội dung: Mỗi ngày, khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

- Phần thưởng:

Mốc nạp Phần thưởng
1000 Bụi sao*2.000 + Đá bảo hộ sao tướng*20
2500 Bụi sao*5.000 + Đá bảo hộ sao tướng*30
5000 Bụi sao*10.000 + Đá bảo hộ sao tướng*40
10000 Bụi sao*15.000 + Đá bảo hộ sao tướng*50
25000 Bụi sao*30.000 + Đá bảo hộ sao tướng*70
50000 Bụi sao*50.000 + Đá bảo hộ sao tướng*100

 

3. NẠP LIÊN TIẾP - LÃNH NGAY THẦN BINH

Thời gian: 4/1 đến hết 6/1

Phạm vi: All server

 Nội dung: Mỗi ngày Chúa Công tích nạp đủ mốc ngoài nhận các phần quà trong game, chúa công sẽ nhận được phần quà cực khủng sau đây. (Lưu ý chỉ được chọn 1 trong các mốc dưới đây)
- Tích Nạp 1000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần cụ tím*1

- Tích Nạp 2500 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần cụ cam*1
- Tích Nạp 5000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần cụ đỏ*1

- Tích Nạp 10000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần binh đỏ*2 hoặc Trang bị thái tử cam*2
- Tích Nạp 25000 KC mỗi ngày,  liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1

- Tích Nạp 50000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh đen*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÔN KIỀU HOẶC TÀO VĂN THÁO ĐỂ CHỌN QUÀ

 

Chúc các Chúa công vui vẻ.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ