Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN BIG UPDATE 5.0

26/11/2019

CHUỖI SỰ KIỆN BIG UPDATE 5.0

1. ĐUA TOP NẠP

Thời gian : 27/11 đến 1/12

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Cụ Thể: Trong thời gian sự kiện, khi chúa công nạp Kim Cương sẽ được đưa lên bảng xếp hạng, xếp hạng càng cao, phần thưởng càng lớn

Chi tiết cụ thể:

TOP NẠP TRONG SERVER

Top Phần thưởng
1 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Bảo vật*5 + Nhân sâm*10 + Bụi sao*1000 + Đá bảo hộ sao tướng*150
2 Hộp vạn năng chí tôn*40 + Bảo vật*3 + Nhân sâm*8 + Bụi sao*800 + Đá bảo hộ sao tướng*100
3 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Bảo vật*2 + Nhân sâm*6 + Bụi sao*600 + Đá bảo hộ sao tướng*80
4-6 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Bảo vật*1 + Nhân sâm*4 + Bụi sao*500 + Đá bảo hộ sao tướng*60
7-10 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*3 + Bụi sao*400 + Đá bảo hộ sao tướng*40
11-20 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm*2 + Bụi sao*200 + Đá bảo hộ sao tướng*30

TOP NẠP LIÊN SERVER

Top Phần thưởng
1 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Tú nữ*10 + Rương hồn thạch lv7*5 + Bản vẽ đỏ*3 + Bụi sao*2000 + Đá bảo hộ sao tướng*300
2 Hộp vạn năng chí tôn*120 + Tú nữ*7 + Rương hồn thạch lv7*4 + Bản vẽ đỏ*2 + bụi sao*1800 + Đá bảo hộ sao tướng**200
3 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Tú nữ*5 + Rương hồn thạch lv7*3 + bản vẽ đỏ*1 + bụi sao*1500 + Đá bảo hộ sao tướng*150
4-6 Hộp vạn năng chí tôn*80 + Tú nữ*3 + Rương hồn thạch lv7*2 + bụi sao*1000 + Đá bảo hộ sao tướng*100
7-10 Hộp vạn năng chí tôn*60 + Tú nữ*2 + Rương hồn thạch lv7*1 + bụi sao*800 + Đá bảo hộ sao tướng*80
11-20 Hộp vạn năng chí tôn*40 + Tú nữ*1 +Rương hồn thạch lv6*2 + bụi sao*600 + Đá bảo hộ sao tướng*60
21-50 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Rương hồn thạch lv6*1 + bụi sao*400 + Đá bảo hộ sao tướng*40

 

 

2. NẠP ĐẠT MỐC - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 27/11 đến 29/11

- Phạm vị: All server

- Nội dung: Mỗi ngày, khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

- Phần thưởng:

Mốc nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 hoặc Ngọc Lv7*10
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Ngọc Lv7*15

 

 

3. NẠP LIÊN TIẾP - LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 27/11 đến 29/11

Phạm vi: All server

 Nội dung: Mỗi ngày Chúa Công tích nạp đủ mốc ngoài nhận các phần quà trong game, chúa công sẽ nhận được phần quà cực khủng sau đây. (Lưu ý chỉ được chọn 1 trong các mốc dưới đây)

- Tích Nạp 1000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu tím*1
- Tích Nạp 2500 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu cam*1
- Tích Nạp 5000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần câu đỏ*1

- Tích Nạp 10000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Lệnh thần võ đỏ*1 + Lệnh thần câu đỏ*1
- Tích Nạp 25000 KC mỗi ngày,  liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh hắc kim tự chọn*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ tự chọn*1 (Liên hệ Admin để đăng ký)

- Tích Nạp 50000 KC mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày: Thần binh hắc kim tự chọn*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ tự chọn*2 (Liên hệ Admin để đăng ký)

 

4. TỤ BẢO BỒN - TRIỆU TÀI TIẾN BẢO

Thời gian: 27/11/2019

Phạm vị: S1-C5S13

Tích nạp 5000 KC trong ngày 27 sẽ được hoàn lại 15.000 KC trong 4 ngày liên tiếp:

Ngày 1: Nhận 5000 KC

Ngày 2: Nhận 2500 KC

Ngày 3: Nhận 2500 KC

Ngày 4: Nhận 5000 KC

 

5. GIẢM GIÁ MUA THỂ LỰC

Thời gian: thứ 7 ngày 30/11

Phạm vi: các server đủ 14 ngày

Trong thời gian diễn ra sự kiện giá mua thể lực sẽ được giảm giá 50%.

 

6. NHÂN ĐÔI THƯỞNG PHỤ BẢN

Thời gian: Chủ Nhật ngày 1/12

Phạm vi: các server đủ 14 ngày

Trong thời gian diễn ra sự kiện phần thưởng phụ bản chính tuyến sẽ được x2.

 

 

Chúc các Chúa công vui vẻ.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ