Tải Game

[HOT] Vương Thành Chiến

20/03/2019

 Vương thành chiến là cấp độ cuối cùng trong chuỗi hoạt động Công thành chiến. Sự kiện này chỉ diễn ra 1 lần 1 năm vào Mùa Đông, từ 20h00 đến 21h00

 Trong thời gian diễn ra sự kiện, Bang hội đủ điều kiện sẽ có quyền tuyên chiến với Kinh Đô Lạc Dương.

 Bang hội giành được quyền chiếm đóng Lạc Dương sẽ chiến thắng trong sự kiện này và nhận được ưu đãi vượt trội.

1. Lợi ích cơ bản

Bang hội chiếm được Lạc Dương sẽ nhận được những phần thưởng:

 - Mỗi thành viên Bang hội sẽ nhận được : 800 KC, Quà tài nguyên 10000*20, Lệnh chiêu mộ - Cao*8, Bang Chủ được nhận thêm 288 Kim Cương - Khi chiếm Lạc Dương lần đầu tiên.

 - Mỗi thành viên Bang hội sẽ nhận được : 300 KC, Quà tài nguyên 10000*6, Lệnh chiêu mộ *5 - Khi chiếm lại Lạc Dương từ phe khác.

 - Bang Chủ được nhận thêm các vật phẩm sau :

  + 100 Vạn tiền Đồng. 

  + 10 Binh Phù.

  + 1 Rương Tướng Đỏ - Cao.

  + 1 Ngoại hình Tú Nữ - Thanh Khiết.

  + 200 Kim Cương.

Mỗi ngày tiếp theo sẽ được nhận các lợi ích:

 - Thành viên Bang hội được quyền Trưng thu tài nguyên cấp Kinh Đô.

 - Thành viên Bang hội được hưởng Buff từ Lạc Dương: +5% HP Quân lính.

 - Giảm 5% sản lượng khai thác Tiền Đồng của thành viên các Bang hội khác.

Chúa Công có thể tham khảo lượng tài nguyên trưng thu của mỗi cấp thành trì theo bảng sau

Cấp thành trì Thưởng Trưng thu
Binh hồn Tiền Đồng Gỗ Sắt Đá Lương
Huyện thành 2200 2.2 Vạn 3.5 vạn 3.5 vạn 3.5 vạn 3.5 Vạn
Quận thành 4840 4.8 Vạn 7.7 Vạn 7.7 Vạn 7.7 Vạn 7.7 Vạn
Châu thành 9680 9.6 Vạn 15.4 Vạn 15.4 Vạn 15.4 Vạn 15.4 Vạn
Kinh Đô 14000 14.5 Vạn 23.2 Vạn 23.2 Vạn 23.2 Vạn 23.2 Vạn

=> Cấp thành trì càng cao, thưởng Trưng thu càng lớn.

Khi Bang hội chiếm nhiều thành trì cùng cấp, lượng tài nguyên Trưng thu của cấp độ đó sẽ được cộng dồn lên.

Cần chiếm được 34 Huyện thành, 9 Quận thành hoặc 2 Châu thành mới cho lượng trưng thu bằng với Lạc Dương

2. Lợi ích khác

Sau khi Lạc Dương bị chiếm đóng sẽ mở ra Quốc Khố, người chơi có thể trao đổi rất nhiều vật phẩm có giá trị trong Quốc Khố

Bang Chủ của Bang hội chiếm đóng Lạc Dương sẽ được đăng cơ làm Hoàng Đế, được lưu danh vĩnh viễn trên Hoàng Đế Lịch Giới, được quyền ban thưởng tước vị cho những người chơi khác.

Mỗi ngày sẽ có 1 lần ban phát Bổng lộc cho tất cả người chơi. Tước vị được phong càng cao, bổng lộc nhận được càng nhiều 

Mỗi ngày người chơi có 1 lần hành lễ với Hoàng Đế để nhận ban thưởng. Có cơ hội nhận thưởng ngẫu nhiên tăng từ 1 đến 9 lần cơ bản.

 

*ĐẶC BIỆT: 10 Server đầu tiên sẽ được tham gia sự kiện Lạc Dương Đỉnh Chiến. Khi Bang chủ của 10 Bang hội đầu tiên giành chiến thắng sẽ nhận được 1 Hoàng Kim Kỳ làm từ Vàng 9999 của NPH Funtap

Chi tiết về nội dung sự kiện Chúa công có thể xem thêm tại đây.

 

Chúc chư vị Chúa Công có thể Công thành Danh toại cùng Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ