Thi vào 10

[Cập nhật 2023] Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2023

Mời bạn đọc tham khảo đề thi tiếng Anh vào lớp 10 từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm học 2023 – 2024 kèm đáp án chi tiết được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2023

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Đắk Lắk các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Đắk Lắk:

 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2023
 • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Đắk Lắk
 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Đắk Lắk
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk 2023
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Đắk Lắk 2023

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2022

Đang cập nhật…

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 228

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 A 31 B
2 B 12 A 22 B 32 A
3 B 13 D 23 A 33 D
4 C 14 D 24 C 34 B
5 B 15 D 25 A 35 B
6 D 16 D 26 A 36 B
7 C 17 B 27 C 37 B
8 D 18 C 28 B 38 A
9 B 19 C 29 A 39 D
10 D 20 C 30 B 40 D

  Tuyển tập đề thi vào 10 Đắk Lắk môn Anh các năm trước

  Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước của tỉnh Đắk Lắk nhé:

  Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2021

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chính thức tỉnh Đắk Lắk năm học 2021 – 2022 được cập nhật ngày 08/06/2021.

  BÀI LIÊN QUAN:  [Cập nhật 2023] Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bình Phước 2023

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 1
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 2
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 3
  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 4

  Đáp án tham khảo:

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 D 21 A 31 D
  2 D 12 B 22 D 32 D
  3 A 13 A 23 C 33 A
  4 B 14 C 24 C 34 A
  5 C 15 B 25 D 35 C
  6 C 16 B 26 B 36 A
  7 A 17 C 27 D 37 C
  8 C 18 C 28 C 38 B
  9 B 19 A 29 D 39 C
  10 C 20 B 30 D 40 A

  Đề thi vào 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2020

  I. Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word which differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  Câu 1:

  A. encourage

  B. congratulate

  C. experience

  D. government

  Câu 2:

  A. design

  B. fasshion

  C. gather

  D. campus

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Đắk Lắk

  Đề thi tiếng Anh vào 10 Đắk Lắk năm 2019

  II. Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following question.

  Câu 2. The coffee festival occurred in March. Thus, we couldn’t attend it on our trip last month

  A. happened

  B. held

  C. took off

  D. halted

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2019

  Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2018

  II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

  Câu 6. A. climate         B. primary           C. despite           D. terrify

  Câu 7. A. bags             B. dates              C. speaks           D. photographs

  Câu 8. A. stage           B. garbage          C. exchange        D. anger

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk 2018

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2023 và các năm trước của tỉnh Đắk Lắk mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

  BÀI LIÊN QUAN:  [Cập nhật 2023] Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái 2023

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button