Thi vào 10

[Cập nhật 2023] Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2023

Chính thức đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình năm học 2023 – 2024 kèm đáp án được cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo

Đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2023

Đề thi và đáp án môn Văn kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Thái Bình sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Văn Thái Bình các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2023
 • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Thái Bình
 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 tỉnh Thái Bình
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thái Bình 2023
 • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Thái Bình năm 2023

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Thái Bình 2022

Mã đề 302

Đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2022 mã đề 302 trang 1
Đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2022 mã đề 302 trang 2
Đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2022 mã đề 302 trang 3
Đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2022 mã đề 302 trang 4

Mã đề 303

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Thái Bình 2022 mã đề 303 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Thái Bình 2022 mã đề 303 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Thái Bình 2022 mã đề 303 trang 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Thái Bình 2022 mã đề 303 trang 4

Mã đề 304

Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2022 tỉnh Thái Bình mã 304 ảnh 1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2022 tỉnh Thái Bình mã 304 ảnh 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2022 tỉnh Thái Bình mã 304 ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2022 tỉnh Thái Bình mã 304 ảnh 4

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình năm 2022

  Đáp án mã đề 301

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 A 21 A 31 B 41 B
  2 A 12 A 22 D 32 C 42 B
  3 B 13 D 23 B 33 D 43 D
  4 C 14 A 24 C 34 B 44 C
  5 A 15 C 25 C 35 C 45 D
  6 C 16 B 26 A 36 B 46 C
  7 B 17 C 27 A 37 B 47 C
  8 A 18 C 28 A 38 D 48 A
  9 D 19 B 29 D 39 D 49 C
  10 D 20 A 30 B 40 D 50 A

  Đáp án mã đề 302

  Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 B 11 B 21 D 31 C 41 A
  2 B 12 C 22 B 32 B 42 A
  3 A 13 B 23 C 33 B 43 C
  4 C 14 C 24 D 34 C 44 D
  5 A 15 B 25 A 35 C 45 D
  6 C 16 C 26 C 36 A 46 D
  7 D 17 A 27 A 37 D 47 D
  8 B 18 A 28 A 38 D 48 B
  9 D 19 B 29 B 39 C 49 A
  10 A 20 A 30 D 40 C 50 C

   Đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021

   Đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021 trang 1
   Đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021 trang 2
   Đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021 trang 3
   Đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021 trang 4

   Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021

   Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
   1 C 11 A 21 A 31 D 41 C
   2 B 12 B 22 D 32 C 42 B
   3 B 13 C 23 B 33 C 43 D
   4 C 14 D 24 A 34 B 44 B
   5 D 15 D 25 A 35 C 45 A
   6 D 16 D 26 A 36 B 46 D
   7 A 17 B 27 B 37 B 47 D
   8 D 18 B 28 D 38 C 48 C
   9 A 19 C 29 B 39 B 49 A
   10 A 20 A 30 C 40 C 50 A

   Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình diễn ra vào 2 ngày 19/06/2021-20/06/2021 tới đây. Đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức năm 2021-2022 Thái Bình sẽ được cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra.

   Cùng ôn tập với đề thi các năm trước và đề thi thử vào 10 tiếng anh thái bình để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Bình 2020

   đề thi vào 10 chuyên Tiếng Anh Thái Bình 2019

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào 10 chuyên Tiếng Anh Thái Bình 2019

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Bình 2018

   Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following question.

   28. After he has got his Bachelor’s degree, he can earn as twice much as he used to

   A. earn                         B. used to                        C. Has got                           D. as twice much as

   29. Nobody can deny the benefits of the Internet in our life, can’t they?

   A.  can’t they                B. of                                 C. deny                               D. in

   Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tiếng anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018

   Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2023 và các năm trước của tỉnh Thái Bình mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

   Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

   BÀI LIÊN QUAN:  [Cập nhật 2023] Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2023

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button